دستگاه لیزر گیاه کروکاسمیا

نامهای متداول : سلطان پسند درختچه ای

اسم ان دستگاه لیزر یسی &# دستگاه لیزر روتک , Common lantana

نام علمی : Lantana camara

خانواده : Verbenaceae

شاهپسند

رنگ دستگاه لیزر : تنوع رنگ بالایی دارااست و دارنده رنگ هایی از قبیل زرد , نارنجی رنگ , قرمز , سپید و بنفش میباشند .

صورت دستگاه لیزر : دستگاه لیزر ها در خوشه های متراکم و نیمکره ای به قطر 5 سانتیمتر می رویند . دستگاه لیزر آذین به طور خوشه انتهایی با ۲۰ تا ۴۰ دستگاه لیزر کوچک ظواهر میگردد .

میوه : میوه آن سیاه یا این که آبی متمایل به سیاه و سمی است که این میوه حاوی بذر است .

مقدار حد اکثر : تا 2 متر طول و 2 متر توسعه

فصل دستگاه لیزر دهی : در بخش ها گرمسیری که موطن این گیاه است , دستگاه لیزر دهی آن به صورت پیوسته در سراسر سال ادامه دارااست ولی در بقیه بخشها , رویش و دستگاه لیزر دهی بستگی به دمای هوا داراست و اوج دستگاه لیزر دادن آن در فصل‌تابستان است .

برگ : برگها 12 – 5 سانتیمتر ارتفاع و 5 – 2 . 5 سانیمتر عرض دارد و لبه آنها دندانه دار است .

درختچه شاهپسند

خاستگاه و موطن گیاه : مستقر بخش ها گرمسیری مجموعه کشورها آمریکا و آفریقا

توضیحات در باب گیاه و شرایط حفظ آن :

سلطان پسند درختچه ای , دسته ای همیشه سبز ( اما به شرایط آب و هوایی ) , چندساله ست . از میان 150 جور جان دار درین جنس , سلطان پسند درختچه ای بخشی از معدود جور هایی است که دارنده قیمت زینتی است . این گونه به جهت طبیعت سخت و مقاوم خویش , تحت عنوان گیاهی زینتی در باغبانی از محبوبیت خاصی برخوردار‌است . از آنجایی که بخش اعظمی از آنها بلند قامت می‌شوند و به طور کل این گیاهان لا به لا 50 سانیتمتر تا 2متر طول می یابند به فرمانروا پسند درختچه ای مشهور گردیده اند .

فرمانروا پسند نیاز آبی رنگ پایینی داشته و گرمای زیاد را به نیکی تحمل می کند . علاوه بر این , مراقبت از آن هم ساده است . در اکثری از بخشها گرمسیری و نیمه گرمسیری به طور گیاه مهاجم در می آید ( در استرالیا تحت عنوان علف هرز شناخته شده و از رشد و توسعه آن دوری میشود . )

خاک مناسب :

مقاوم به خاک های فقیراست . زهکشی خاک شاهپسند نیز بایستی مناسب باشد . در کاشت دستگاه لیزر دانی , برای خاک دستگاه لیزر دان این گیاه می توانید از مخلوطی همانند یک قسمت خاک معمولی و یک قسمت خاک برگ و یک قسمت مخلوط کوکوپیت به همراه پرلایت استفاده کنید .

اشکال دستگاه لیزر شاهپسند